درباره ما

درمورد زربذر بیشتر بدانید!

جای نگرانی است که در کشورمان با توجه به پیشگام بودن در حرکت های علمی و عملی در زمینه کشاورزی و وجود استعدادهای اقلیمی، تنوع زیستی و توسعه زمینه های تخصصی و فنی در سالهای اخیر، سرمایه گذاری کافی در زمینه تولید بذر سبزیجات و صیفی جات نمی شود و هنوز برای تهیه بذر در سطح استاندارد وابسته به شرکت های خارجی هستیم ، با اینکه کشورمان خاستگاه بسیاری از گونه هاست حتی بعضی از گیاهان و محصولات را نمی شناسیم . از سویی دیگر طبق بررسی های علمی انجام شده ثابت شده است که بذرهای اصلاح شده نقش بسیار مهمی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارند و هزینه اولیه جهت تهیه بذر اصلاح شده به مثابه سرمایه گذاری مطمئنی می ماند که خرید محصولات تولیدی کشاورزان را با قیمت های عالی تضمین می نماید. در همین راستا شرکت تولیدی کشاورزی زر بذر ایرانیان با استفاده از متخصصین و کارشناسان کشاورزی و بهره گیری از تجربیات ارزشمند کشاورزان مجرب و موفق ، اقدام به تولید بذر استاندارد سبزی و صیفی با کیفیت مطلوب در کشور عزیزمان ایران نموده است ، باشد تا گامی موثر در زمینه خودکفایی در بخش کشاورزی برداریم. نکته بسیار مهم : توضیحات داده شده در مورد بذرهای مختلف تنها جهت آشنایی کشاورزان عزیز می باشد و تمامی توصیه های انجام شده در رابطه با روش ها و زمان های کشت واریته های مختلف در اطراف تهران آزمایش گردیده است، لذا به علت تنوع آب و هوایی کشور عزیزمان ایران ، زمان ها و روش های کشت را در شرایط آب و هوایی منطقه و مزرعه خود آزمایش کرده و بعد از حصول اطمینان از مناسب بودن واریته های مختلف با شرایط اقلیمی منطقه خود نسبت به کشت اقدام نمایید.