بذر صیفی‌جات

زربذر ایرانیان

انواع بذر صیفی‌جات  

تره فرنگی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

ترب سیاه

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

ترب سفید هویجی(اوشینی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کاهو رسمی پرطاووسی(پاییزه-بهاره)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کاهو رسمی اهورا(تابستانه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کاهو سالادی پاندا(پاییزه-بهاره)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کاهو سالادی صحرا نورد(تابستانه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

پیاز زرد شمس(روزکوتاه-کشت پاییزه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

پیاز قرمز سرخگون(روزکوتاه-کشت پاییزه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

پیاز ماه‌رخ(روزکوتاه-کشت پاییزه)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

(پیاز زرجان(روزبلند-کشت بهاره

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

پیاز قرمز تبریزی(روزبلند-کشت بهاره)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

پیاز سفید مهتاب(روزبلند-کشت بهاره)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

فلفل دلمه ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

فلفل قلمی شیرین مهرنوش

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

فلفل قلمی تند

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

فلفل کبابی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

فلفل تند سبزواری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بادمجان قلمی ورامینی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بادمجان قلمی بلند رشید

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بادمجان دلمه پیشوا

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گوجه فرنگی ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گوجه فرنگی سوپر چف

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گوجه فرنگی کینگ استون

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گوجه چری ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گوجه چری هیبرید

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کدو خورشتی ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کدو خورشتی هیبرید

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کدو آجیلی دانه درشت

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کدو آجیلی دانه ریز مشهدی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کدو حلوایی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کدو تنبل

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خیار بوته‌ای هیبرید سوپر دونیوس

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خیار بوته‌ای پربار(هیبرید آمریکایی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

(خیار درختی(هیبرید روسی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خیار بوته ای بتا آلفا زربذر

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خیار چنبر

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

طالبی سمسوری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

طالبی توسبز

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

طالبی سبز خراسانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گرمک اصفهانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خربزه مشهدی ثامن(خاتونی)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خربزه مشهدی میتو

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خربزه زرد ایوانکی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

خربزه زرد علمداری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

ملون زردجان کانری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

بامیه مخملی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

نخود فرنگی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

شلغم دورنگ ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

شلغم دورنگ ادنا

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

چغندر لبو ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

چغندر لبو بورش (بذرگیری از بورش آلمان)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

هویج فرنگی ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

هویج فرنگی فورتو

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

آفتابگردان کله قوچی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کرفس ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

آفتابگردان شمشیری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

ذرت شیرین هیبرید خارجی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

ذرت شیرین رورنگ هیبرید آمریکایی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

هندوانه گرد خطی(کریمسون)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

هندوانه بیضی(چارلستبون)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

لوبیا سبزسان ری ایرانی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

لوبیا سبزسان ری(بذرگیری از بیکرهلند)

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

لوبیا قرمز

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

لوبیا سفید

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

لوبیا چیتی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

باقلا فیتو

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کلم پیچ قرمز

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کلم پیچ سبز

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کلم قمری

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

گل کلم

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کلم بروکلی

برای دیدن توضیحات کلیک کنید

کلم بروکسل

برای دیدن توضیحات کلیک کنید