خیار بوته‌ای پربار(هیبرید آمریکایی)

khiar-booteii-porbar-hibrid

زربذر ایرانیان

خیار بوته‌ای پربار(هیبرید آمریکایی)

_