خیار درختی(هیبرید روسی)

khiar-derakhti-hibridi-rusi

زربذر ایرانیان

خیار درختی(هیبرید روسی)

_